Referenties

“De achterblijvende studenttevredenheid onder deeltijdstudenten BKM & HRM vroeg om nader onderzoek. Ellen Mulder heeft voor ons dit onderzoek uitgevoerd. Ellen heeft op zeer professionele wijze invulling gegeven aan haar opdracht. Zij is een op en top professional, die voortdurend kon schakelen tussen haar visie en de inzichten van anderen. Haar werkwijze was zeer planmatig en gedegen. Zij heeft een rapport opgeleverd dat bruikbaar is, en we zullen dat ook zeker gaan doen. Namens de opleiding dank ik Ellen voor haar inspanningen en wens haar een goede verdere carrière toe.”

Hans Piket, programmamanager deeltijdopleidingen BKM-HRM


© 2019 I-Concern. All Rights Reserved.

Search