Referenties

“Na een lange periode met relatief weinig vacatures en weinig specifieke wervingsinspanningen, veranderde de markt snel. We moesten het roer omgooien om aan de stijgende vraag naar beveiligers te kunnen voldoen. Omdat we onvoldoende waren ingespeeld op deze (plotselinge) vraag hebben we Ellen Mulder gevraagd het wervingsproces opnieuw in te richten en tegelijkertijd een nieuwe werkwijze van werven en selecteren in te bedden in de districtsorganisatie. De efficiënte en daadkrachtige aanpak heeft ertoe geleid dat wij voor een belangrijk deel aan de toegenomen vraag konden voldoen.”

Pim van Pernis, districtsmanager district Midden


© 2019 I-Concern. All Rights Reserved.

Search